Textos legals

Avís legal de l'Hotel Restaurant Victoria

HOTEL RESTAURANT VICTORIA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d'Internet https://hrvictoriatossa.com/

Amb els límits establerts a la llei, HOTEL RESTAURANT VICTORIA no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i la informació no vinculen HOTEL RESTAURANT VICTORIA, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d'Internet d'HOTEL RESTAURANT VICTORIA pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que HOTEL RESTAURANT VICTORIA no pot controlar. Per tant, HOTEL RESTAURANT VICTORIA no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de HOTEL RESTAURANT VICTORIA o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d'HOTEL RESTAURANT VICTORIA.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que HOTEL RESTAURANT VICTORIA ofereix a través del website, hauràs de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades, t'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les teves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d'HOTEL RESTAURANT VICTORIA, per tal de poder-te prestar i oferir els nostres serveis, així com per informar-te de les millores del lloc web. Així mateix, t'informem de la possibilitat que exerceixis els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a info@hrvictoriatossa.com oa l'adreça Passeig del Mar, núm. 23, Tossa de Mar, Girona CP 17320. Tel. +34 972 340 166 Mov. +34 606 990 126.